Esterilització i asèpsia

Inici /
La clínica / Esterilització i asèpsia
Imprimir

A Dentalògic clínica dental apliquem un estricte protocol d’esterilització.

Quin és el cicle d’esterilització a Dentalògic?

Amb l’objectiu que tot el que toca la boca d’un pacient estigui lliure de microorganismes, a la nostra clínica seguim els passos següents:

1. Desinfecció Immersió del material en un líquid desinfectant.

2. Neteja manual i per ultrasons Eliminació de les restes de brutícia orgànica.

3. Assecat Per evitar la corrosió del material.

4. Envasat En un envàs de plàstic-paper que porta uns indicadors cromàtics que canvien de color quan el procés d’esterilització ha sigut satisfactori.

5. Esterilització Destrueix tots els bacteris, virus i fongs, gràcies a l’autoclau, una mena de forn d’altes temperatures i pressions. Per tenir una prova que això ha sigut així, després de cada cicle hi ha un tiquet que ho confirma.

6. Control del procés d’esterilització Existeixen diverses proves. Algunes es fan a cada cicle (canvi de color de l’indicador que hi ha a cada envàs de plàstic-paper i comprovació del tiquet que surt de l’autoclau) i d’altres que es fan setmanalment (per comprovar que l’autoclau no presenta cap alteració).

 

Quines altres precaucions prenem a Dentalògic clínica dental?

Usem material d’un sol ús. Guants, agulles, anestèsia, gots, pitets, tovallons, gasses, rotllos de cotó, ejectors de saliva, sutura, bisturís, aplicadors de material, etc.

Desinfectem l’equip dental i les superfícies del silló dental. Després de cada pacient es desinfecten totes les superfícies del silló dental i accessoris, així com els mecanismes interns del silló.

Tractem correctament els residus generats. Les restes orgàniques i el material punxant és introduït en contenidors específics, que són recollits per una empresa homologada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Entreguem els certificats de conformitat per a cada tractament protètic realitzat. Document que informa que hi ha hagut un control de qualitat dels materials emprats per a l’elaboració de la pròtesi.

Encara que l’aplicació de tots aquests processos implica un cost econòmic important, la garantia sanitària que ofereix no té preu a l’hora d’assegurar la prevenció d’infeccions en la nostra clínica.