Avís Legal

Inici /
Avís Legal
Imprimir

IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA
DENTALÒGIC CLÍNICA DENTAL, S.L.P., és una societat espanyola amb domicili social al carrer Francesc Moragas 23, CP 08172, a Sant Cugat del Vallès de la ciutat de Barcelona NIF nombre B607.054.07 i Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.
L’EMPRESA és la propietària del següent domini: www.dentalogic.cat

ÚS DE LA WEB
Els Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual són aquells drets reconeguts per la legislació de propietat intel·lectual que tinguin caràcter patrimonial o d’explotació per a qualsevol finalitat i per a qualsevol modalitat d’ús, així com tots els drets reconeguts per la legislació de propietat industrial, inclosos en tots dos casos la facultat de sol·licitar els registres i inscripcions oportuns per a l’obtenció o protecció d’aquests drets.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació sense l’autorització prèvia i expressa de l’empresa. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest website (incloent textos, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ i exprés consentiment de Dentalògic clínica dental, S.L.P., tret que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a l’empresa per la legislació vigent. L’incompliment d’aquesta obligació podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.
La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord a l’establert en els articles 270 i següents del Codi Penal.
Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Continguts d’est assetjo “Web” hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: hola@dentalogic.cat

GARANTIES I RESPONSABILITATS
Dentalògic clínica dental, S.L.P. no garanteix l’accés continu als continguts de la seva pàgina Web, ni l’absència de virus i/o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega que pot veure’s impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a l’empresa.
L’empresa no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) com a conseqüència de l’accés a la website. Per tant, l’accés a la nostra pàgina Web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l’usuari.

POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES
A l’efecte del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), DENTALÒGIC CLÍNICA DENTAL, S.L.P., informa a l’Usuari, que quants dades personals faciliti en qualsevol moment i de forma voluntària a la nostra empresa o als nostres empleats, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota responsabilitat de DENTALÒGIC CLÍNICA DENTAL, S.L.P. i seran tractats amb l’exclusiva finalitat de gestionar la nostra relació comercial amb vostè i per remetre-li informació sobre aquells productes i serveis en els quals vostè pugui trobar-se interessat.
Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors sol·licitem a l’Usuari que ens comuniqui, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se DENTALÒGIC CLÍNICA DENTAL, S.L.P. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
DENTALÒGIC CLÍNICA DENTAL, S.L.P. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los. Així mateix, li informem que han estat adoptades totes les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme a l’establert en l’Article 9 de la LOPD i en el Capítol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el nou Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades personals.
Finalment, DENTALÒGIC CLÍNICA DENTAL, S.L.P. li informa sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tal com estipula la LOPD, escrivint a la nostra seu social: DENTALÒGIC CLÍNICA DENTAL, S.L.P. carrer Francesc Moragas 23, 08172, Sant Cugat del Vallès, Barcelona També pot exercitar aquests drets a través de la següent adreça de correu electrònic: hola@dentalogic.cat indicant la referencia <Dades personals>.

DURADA I MODIFICACIÓ
La companyia es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta Web així com els seus continguts, de manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.

FUR APLICABLE
Per a qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús, DENTALÒGIC CLÍNICA DENTAL, S.L.P. i l’Usuari, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de DENTALÒGIC CLÍNICA DENTAL, S.L.P. Si alguna de les estipulacions conteses en aquestes condicions d’ús és declarada il·legal, nul·la o declarada inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.